POWER BI DESKTOP LÀ GÌ?

Power BI Desktop là một ứng dụng miễn phí mà bạn có thể cài đặt trên máy tính của bạn cho phép bạn kết nối, chuyển đổi và trực quan hóa dữ liệu của mình. Với Power BI Desktop, bạn có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và kết hợp chúng (thường được gọi là mô hình hóa) thành một mô hình dữ liệu cho phép bạn xây dựng hình ảnh và bộ sưu tập hình ảnh mà bạn có thể chia sẻ dưới dạng báo cáo với những người khác trong cơ quan của bạn. Hầu hết người dùng làm việc trong các dự án Business Intelligence sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo và sau đó sử dụng Power BI service để chia sẻ báo cáo của họ với người khác.

Power bi desktop

Các cách sử dụng phổ biến nhất cho Power BI Desktop là như sau:

 • Kết nối với dữ liệu
 • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu đó, để tạo một mô hình dữ liệu
 • Tạo hình ảnh, chẳng hạn như biểu đồ hoặc đồ thị, cung cấp biểu thị trực quan của dữ liệu
 • Tạo báo cáo là bộ sưu tập hình ảnh, trên một hoặc nhiều trang báo cáo
 • Chia sẻ báo cáo với người khác bằng Power BI service

Những người thường xuyên chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ như vậy thường được coi là nhà phân tích dữ liệu (đôi khi chỉ được gọi là nhà phân tích) hoặc chuyên gia Business Intelligence (thường được gọi là người tạo báo cáo). Tuy nhiên, nhiều người không coi mình là nhà phân tích hoặc người tạo báo cáo sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo hấp dẫn hoặc lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xây dựng mô hình dữ liệu mà họ có thể chia sẻ với đồng nghiệp và cơ quan của mình.

Với Power BI Desktop, bạn có thể tạo các báo cáo phức tạp và trực quan, sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn, tất cả trong một báo cáo mà bạn có thể chia sẻ với những người khác trong cơ quan của mình.

Kết nối với dữ liệu

Để bắt đầu với Power BI Desktop, bước đầu tiên là kết nối với dữ liệu. Có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau mà bạn có thể kết nối từ Power BI Desktop. Để kết nối với dữ liệu, chỉ cần chọn Home, sau đó chọn Get Data > More. Hình ảnh sau đây cho thấy cửa sổ Nhận dữ liệu xuất hiện, hiển thị nhiều danh mục mà Power BI Desktop có thể kết nối.

get data

Khi bạn chọn loại dữ liệu, bạn sẽ được nhắc thông tin, chẳng hạn như URL và thông tin đăng nhập, cần thiết cho Power BI Desktop để kết nối với nguồn dữ liệu thay cho bạn.

kết nối dữ liệu

Khi bạn kết nối với một hoặc nhiều nguồn dữ liệu, bạn có thể muốn chuyển đổi dữ liệu để nó hữu ích cho bạn.

Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu, tạo mô hình

Trong Power BI Desktop, bạn có thể dọn dẹp và chuyển đổi dữ liệu bằng Query Editor tích hợp.  Với Query Editor, bạn có thể thay đổi dữ liệu của mình, chẳng hạn như thay đổi loại dữ liệu, xóa cột hoặc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Nó hơi giống như điêu khắc – bạn có thể bắt đầu với một khối lớn đất sét (hoặc dữ liệu), sau đó cạo từng mảnh hoặc thêm những thứ khác khi cần, cho đến khi đạt được hình dạng của dữ liệu bạn muốn.

chuyển đổi dữ liệu

Mỗi bước bạn thực hiện chuyển đổi dữ liệu (như đổi tên bảng, chuyển đổi loại dữ liệu hoặc xóa cột) được Query Editor ghi lại và mỗi lần truy vấn này kết nối với nguồn dữ liệu, các bước đó được thực hiện để dữ liệu luôn được thực hiện định hình theo cách bạn chỉ định.

Hình ảnh sau đây cho thấy cửa sổ Query Settings cho một truy vấn đã được định hình và biến thành một mô hình.

Khi dữ liệu của bạn được như bạn mong muốn, bạn có thể tạo hình ảnh.

Tạo hình ảnh

Khi bạn có mô hình dữ liệu, bạn có thể kéo các trường vào khung báo cáo để tạo hình ảnh. Một hình ảnh là một đại diện đồ họa của dữ liệu trong mô hình của bạn. Hình ảnh sau đây cho thấy một biểu đồ cột đơn giản.

Có nhiều loại hình ảnh khác nhau để lựa chọn trong Power BI Desktop. Để tạo hoặc thay đổi hình ảnh, chỉ cần chọn biểu tượng hình ảnh từ khung Visualizations. Nếu bạn có một hình ảnh được chọn trên khung báo cáo, hình ảnh được chọn sẽ thay đổi thành loại bạn đã chọn. Nếu không có hình ảnh nào được chọn, một hình ảnh mới được tạo ra dựa trên lựa chọn của bạn.

Tạo báo cáo

Thông thường, bạn sẽ muốn tạo một bộ sưu tập hình ảnh hiển thị các khía cạnh khác nhau của dữ liệu bạn đã sử dụng để tạo mô hình của mình trong Power BI Desktop. Một tập hợp các hình ảnh, trong một tệp Power BI Desktop, được gọi là một báo cáo. Một báo cáo có thể có một hoặc nhiều trang, giống như một tệp Excel có thể có một hoặc nhiều bảng tính. Trong hình ảnh sau, bạn thấy trang đầu tiên của báo cáo Power BI Desktop, được đặt tên là Overview (bạn có thể thấy tab ngay góc dưới bên trái của hình ảnh). Trong báo cáo này, có mười trang.

Chia sẻ báo cáo

Khi một báo cáo đã sẵn sàng để chia sẻ với người khác, bạn có thể Publish báo cáo lên Power BI service và cung cấp cho bất kỳ ai dùng Power BI trong cơ quan của bạn. Để xuất bản báo cáo Power BI Desktop, bạn chọn nút Publish từ phần Home trong Power BI Desktop.

chia sẻ báo cáo

Khi bạn chọn Publish, Power BI Desktop sẽ kết nối bạn với  Power BI service bằng tài khoản Power BI của bạn và sau đó nhắc bạn chọn nơi mà bạn muốn chia sẻ báo cáo trong Power BI service, như không gian làm việc của bạn, không gian làm việc nhóm, hoặc một số vị trí khác trong Power BI service.

Bước tiếp theo

Để bắt đầu với Power BI Desktop, điều đầu tiên bạn cần là tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Có hai cách để tải Power BI Desktop:

 • Tải xuống Power BI Desktop từ web
 • Nhận Power BI Desktop từ Windows Store

Đọc tiếp Bắt đầu với cách dùng Power BI Desktop

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  0%

  50%

  100%

  X