Chính sách quyền riêng tư và cookie

Chính sách bảo mật

Tổng quan

Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để hiểu cách InDMP và các tổ chức liên kết sử dụng và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách truy cập vào indmp.co (website).

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin được Công ty thu thập thông qua Trang web. Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là giải thích rõ ràng cho bạn về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn được xác định sẽ chỉ sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn trên 15 tuổi, là độ tuổi mà các cá nhân được phép sử dụng Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi hoặc thay thế Chính sách quyền riêng tư. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư có sẵn trên Trang web này.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân là thông tin liên quan đến một cá nhân đang sống có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp từ dữ liệu đó. Việc nhận dạng có thể được thực hiện chỉ với sự trợ giúp của thông tin hoặc kết hợp với bất kỳ thông tin nào khác thuộc quyền sở hữu của bộ điều khiển dữ liệu hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu đó. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được điều chỉnh theo pháp luật.

Thông tin công ty thu thập từ bạn

Dữ liệu nhận dạng và liên hệ: Họ tên, Chức danh, Địa chỉ email, Số điện thoại (sau đây gọi là – “Thông tin cá nhân”).

Thông tin kỹ thuật được thu thập tự động: thông tin nhận được bằng cách sử dụng công cụ tự động có tên là Google Analytics giúp chúng tôi ghi lại và phân tích cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web. Tìm hiểu thêm về công cụ này tại https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=vi&ref_topic=6157800.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thu thập bất kỳ loại thông tin nào khác, bao gồm dữ liệu về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe của bạn cũng như dữ liệu di truyền và sinh trắc học.

Để giữ cho Thông tin cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cập nhật hoặc sửa thông tin mà chúng tôi sở hữu mà bạn đã cung cấp trước đó.

Thông tin được thu thập thông qua công nghệ

Công ty tự động thu thập và nhận một số thông tin nhất định từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm các hoạt động bạn thực hiện trên Trang web, vị trí, dữ liệu nhân khẩu học, hành vi, sở thích, loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (ví dụ: hệ điều hành của bạn hoặc trình duyệt), v.v.

Cách công ty sử dụng thông tin của bạn

Thông tin cá nhân

Công ty xác định mục đích mà Thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sẽ được sử dụng. Bằng cách sử dụng các tính năng của Trang web yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, bạn sẽ được coi là đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để:

 • Giám sát việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm người dùng;
 • Phân tích xu hướng và lưu lượng truy cập, theo dõi mua hàng và theo dõi dữ liệu sử dụng;
 • Xử lý yêu cầu hỗ trợ của bạn và trả lời các câu hỏi của bạn;
 • Theo dõi thông tin liên lạc liên quan đến vé hỗ trợ do bạn gửi và báo cáo lại cho bạn;
 • Gửi email, bản tin, gửi thư cập nhật.

Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích khác hoặc cho mục đích không liên quan đến mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu ngay từ đầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý của việc xử lý. Xin lưu ý rằng Công ty sẽ nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn (thỏa thuận bằng lời nói, bằng văn bản hoặc điện tử) để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin phi cá nhân

Công ty có thể sử dụng Thông tin phi cá nhân để quản trị hệ thống. Công ty có thể sử dụng Thông tin phi cá nhân để quản trị hệ thống, hỗ trợ chẩn đoán sự cố với máy chủ của Công ty, theo dõi hiệu suất hệ thống của Công ty và lưu lượng truy cập trên Trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi.

Quyền lợi của bạn

Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Yêu cầu một bản sao Thông tin cá nhân của bạn mà Công ty sở hữu;
 • Yêu cầu Công ty sửa bất kỳ Thông tin cá nhân nào nếu thông tin đó không chính xác hoặc lỗi thời;
 • Yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn khi không còn cần thiết;
 • Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào;
 • Khi có tranh chấp về tính chính xác hoặc việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn, để yêu cầu hạn chế xử lý thêm;
 • Phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Cách thức và thời gian chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn email và/hoặc bản tin định kỳ liệt kê các tin tức hoặc sự kiện liên quan đến Trang web. Bạn có thể từ chối nhận các email và/hoặc bản tin quảng cáo như vậy bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc gửi email đến contact@indmp.co và/hoặc làm theo hướng dẫn trong thư đó. Khi Công ty đã xử lý yêu cầu từ chối của bạn, Công ty sẽ không gửi cho bạn email quảng cáo trừ khi bạn chọn tham gia lại để nhận các thông tin liên lạc đó.

Thông tin cá nhân được sử dụng để gửi cho bạn email quảng cáo và/hoặc bản tin hoặc được sử dụng liên quan đến vé hỗ trợ của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý chỉ cho mục đích này cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, nếu có, hoặc hủy đăng ký nhận bản tin, nhưng không lâu hơn 2 ( hai) năm sau lần tương tác cuối cùng của bạn với InDMP.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Trừ khi được mô tả bên dưới, chúng tôi không bán, chuyển giao hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên ngoài. Trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định, Công ty có thể có nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy Thông tin cá nhân. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá nội bộ về: (a) việc thu thập dữ liệu của Công ty; (b) thực hành bảo quản và chế biến; (c) các biện pháp an ninh điện tử; và (d) các biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ chống truy cập trái phép vào các hệ thống nơi Công ty lưu trữ Thông tin Cá nhân.

Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet nào có thể được đảm bảo an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng cuối cùng chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên đó và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh để biết dữ liệu đó. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ có nghĩa vụ bảo mật.

Chính sách cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là một tệp nhỏ trên thiết bị của bạn với một chuỗi các chữ cái và số dùng làm mã định danh duy nhất. Đôi khi cookie cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các tùy chọn cá nhân của bạn trên các trang web.

Khi bạn mở Trang web của chúng tôi lần đầu tiên, cookie sẽ được tạo trên thiết bị của bạn. Khi bạn mở nó vào lần tới, cookie sẽ được gửi lại cho chúng tôi, do đó cho chúng tôi biết bạn đã ở đó. Chúng tôi không tự tạo cookie mà sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba làm việc đó cho chúng tôi.

Cookie giúp bạn sử dụng Trang web của chúng tôi dễ dàng hơn trong các lần truy cập sau này. Chúng cũng cho phép chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập và cá nhân hóa nội dung Trang web của chúng tôi cho bạn.

Cookie dựa trên phiên chỉ tồn tại khi trình duyệt của bạn đang mở và sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cookie liên tục tồn tại cho đến khi bạn hoặc trình duyệt của bạn xóa chúng hoặc cho đến khi chúng hết hạn.

Một số cookie của chúng tôi là cần thiết cho các mục đích sử dụng cụ thể của Trang web. Những cookie này cho phép chúng tôi làm cho Trang web của mình có thể sử dụng được bằng cách bật các chức năng cơ bản như điều hướng trang. Trang web không thể hoạt động bình thường nếu không có các cookie này.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie chức năng và cookie từ bên thứ ba cho mục đích phân tích và tiếp thị. Cookie chức năng cho phép một số phần nhất định của Trang web hoạt động bình thường và các tùy chọn người dùng của bạn vẫn được biết. Cookie phân tích, trong số những thứ khác, thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang web của chúng tôi, nội dung và sản phẩm mà người dùng xem thường xuyên nhất và hiệu quả của quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi.

Với sự trợ giúp của cookie, Google Analytics thu thập và phân tích hành vi của khách truy cập: họ đến từ nguồn nào (ví dụ: từ tìm kiếm của Google), IP và quốc gia đến từ đâu, họ mở trang nào, thời điểm xảy ra, họ ở lại trong bao lâu trên các trang, trình duyệt, hệ điều hành và ngôn ngữ nào đã được sử dụng. Dữ liệu này rất ẩn danh và được sử dụng để tối ưu hóa nội dung của trang web.

Các thành phần Google Analytics được nhúng vào các trang của Trang web. Việc sử dụng Google Analytics và Google Adwords tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://policies.google.com/privacy?hl=vi.

Nói chung, bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt việc sử dụng cookie thông qua một chức năng được tích hợp trong trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát cài đặt cookie thông qua trình duyệt của bạn:

 • firefox
 • Trình duyệt Chrome
 • trình duyệt web IE
 • Safari (Máy tính để bàn)
 • Safari (Di động)
 • Trình duyệt Android

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu mà nhà sản xuất trình duyệt của bạn cung cấp.

Ngoài ra, trên thiết bị iPhone, iPad hoặc Android, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị để kiểm soát xem bạn có nhìn thấy quảng cáo dựa trên sở thích trực tuyến hay không:

 • thiết bị iOS
 • iOS 7 trở lên
 • Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu mà nhà sản xuất trình duyệt của bạn cung cấp.

Ngoài ra, trên thiết bị iPhone, iPad hoặc Android, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị để kiểm soát xem bạn có nhìn thấy quảng cáo dựa trên sở thích trực tuyến hay không:

Thiết bị IOS

Chuyển đến Cài đặt của bạn > Chọn Cài đặt chung > Chọn Giới thiệu > Chọn Quảng cáo > Bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo”.

Thiết bị Android

Mở ứng dụng Cài đặt Google của bạn > Quảng cáo > Bật “Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích”.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thông báo và/hoặc đăng một thông báo ngắn trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, phản hồi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này, các thông lệ của Trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mail: contact@indmp.co

Điện thoại: 086 8586 345