Tìm hiểu về CMR trong Marketing

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CRM – Tìm hiểu về CMR trong Marketing

CMR là gì?

Một chiến lược kinh doanh để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xoay quanh hành vi của khách hàng. Bao gồm những thay đổi về tổ chức, quy trình và kỹ thuật.

CRM là một triết lý KINH DOANH tác động đến toàn công ty chứ một mình công nghệ không thể đảm đương trọng trách giành được khách hàng mới + marketing qua website.

Doanh nghiệp áp dụng hệ thống CRM riêng lẻ sẽ thất bại.

Mục đích của CRM: nhận ra & đối xử với từng khách hàng như một cá nhân độc lập.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  0%

  50%

  100%

  X