Tạo một trang trống chỉ hiển thị tiêu đề và bài đăng trong genesis

Việc sử dụng landing page hiện này là cực kỳ phố biến đối vs những người bán hàng, hay chỉ đơn giản là truyền đạt nội dung tốt hơn, nhưng một số theme của genesis lại không hỗ trợ việc này đôi khi khiến bạn rất khó chịu mà không biết làm thế nào?

Vậy bài viết này tôi muốn hướng dẫn các bạn tạo ra một trang trống WordPress Genesis / bài viết chỉ có tiêu đề nội dung như đã nhập trong trình soạn thảo trong Bảng điều khiển WP.

Nội dung headfooder được xóa đi và giữ lại những nội dung cần thiết…

Điều này có thể rất hữu ích khi một trang cần phải khác với giao diện chính mà vẫn giữ lại được những nội dung cần thiết và một số kiểu dáng bên trong.

Xem thêm>> Làm thế nào để hiển thị ảnh đại diện trong bài viết genesis framework

Hướng dẫn tạo một trang trống chỉ hiển thị tiêu đề và bài đăng trong genesis.

Tạo một trang một file mới có tên el-blanko.php.

Copy và lưu lại mã sau đây.

<?php
/*
Template Name:Title and Content Page
Template Post Type: post, page
*/

/** Add unique custom body class to the head */
add_filter( 'body_class', 'add_body_class' );
function add_body_class( $classes ) {
 if ( is_single( 'blank-title-and-content-page-template-in-genesis-theme' ))
 $classes[] = 'bare-bones';
 return $classes;
}do_action( 'genesis_doctype' );
do_action( 'genesis_title' );
do_action( 'genesis_meta' ); 
wp_head(); 
?>
</head>
 
<?php
 genesis_markup( array(
 'html5' => '<body %s">',
 'context' => 'body',//Body Markup
 ) );genesis_markup( array(
 'html5' => '<div %s>',
 'context' => 'site-container',//Site Container Markup
 ) );
 
 genesis_markup( array(
 'html5' => '<div %s>',
 'context' => 'site-inner', //Site Inner Markup
 ) );
 genesis_structural_wrap( 'site-inner' ); //Site Inner wrap// Display Heading and Content
the_title( '<h3>', '</h3>' );
the_content();echo '</div>'; //* end .wrap
echo '</div>'; //* end .site-inner 
echo '</div>'; //* end .site-container
 
wp_footer();
?>
</body>
</html>

Vì vậy wp_headwp_footer được giữ lại cho để liên kết các dữ liệu tiêu đề cho SEO, Scripts và khai HTML trong genesis_doctype, genesis_titlegenesis_meta.

Sau đó, các mã HTML sẽ vẫn được duy trì với tiêu đề và nội dung được tạo ra trong trang và được sử dụng các chức năng WordPress thông thường.

Những mã này được lấy từ /genesis/header.php/genesis/footer.php

Gửi một bài viết mới trong chủ đề con của bạn và chọn phần thuộc tính trang / Title and content page

genesis page template

Vậy giờ đây bạn có thể thỏa thích tạo cho mình những trang mới và tùy biến nó.

Đó là cách đơn giản để bạn có thể tạo ra một trang trống nhưng vẫn giữ lại được những thứ cần thiết, bạn còn cách nào? hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nhé.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy subscribe blog để thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất qua email nhé. Cảm ơn rất nhiều. 🙂

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds