Làm thế nào để thiết lập đầy đủ nội dung trang 404 trong genesis?

Như các bạn đã biết thì khi truy cập vào một bài viết hay những link liên kết gẫy đến website/blog của bạn nếu link liên kết sai nó sẽ tự động chuyển đến trang 404 (Một trang báo lỗi không tìm thấy nội dung của wordpress…), vậy thì giao diện mặc định của trang 404 sẽ là 2 cột hoặc nó phụ thuộc vào layout setting mặc định mà bạn cài cho nó?

Vậy nếu bạn muốn chỉnh sửa từ hai cột thành một cột full nội dung chiều rộng thì phải làm thế nào?

Thiết lập đầy đủ nội dung trang 404 trong Genesis

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn Làm thế nào để thiết lập đầy đủ nội dung trang 404 trong genesis

Để thay đổi giao diện mặc định của genesis sang giao diện một cột full màn hình nhìn cho chuyên nghiệp hơn.

Thêm đoạn mã sau vào cuối file function.php trong thư mục giao diện child theme.

add_action( 'get_header', 'sk_set_404_layout' );
 /**
 * Force full width content on 404 pages
 * @author Sridhar Katakam
 */
 function sk_set_404_layout() {
 if ( ! is_404() ) {
 return;
 }

add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
 }

Kết quả bạn sẽ nhận được.
Trước khi chỉnh sửa:
404 trong genesis

sau khi chỉnh sửa:

full width genesis framework 404

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds