Hướng dẫn thêm Quảng Cáo vào giữa bài viết genesis framework

Bạn có muốn thêm vùng tiện ích quảng cáo mới sau 2, 3 hoặc 4 bài viết trên trang chủ của chủ đề Genesis framework của bạn không?

Khu vực quảng cáo này có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ: có thể là các mẫu quảng cáo, form đăng ký bản tin, nút chia sẻ lên mạng xã hội, bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh ngẫu nhiên nào.

Thêm khu vực widget quảng cáo mới giữa các bài viết trong Genesis

KEAZTff

Dán mã sau vào cuối tệp functions.php.

Hãy nhớ sao lưu tệp tin functions.php của bạn trước khi thực hiện thay đổi.

 

//* Add new widget Between Posts Area
 genesis_register_sidebar( array(
 'id' => 'between-posts-area',
 'name' => __( 'Between Posts Area', 'basicwp-theme' ),
 'description' => __( 'This widget show between and after few posts.', 'basicwp-theme' ),
 ) );

//* Add widget area between and after 3 posts
 add_action( 'genesis_after_entry', 'basicwptheme_between_posts_area' );

function basicwptheme_between_posts_area() {
 global $loop_counter;

$loop_counter++;

if( $loop_counter == 3 ) {

if ( is_active_sidebar( 'between-posts-area' ) ) {
 echo '

‘;
dynamic_sidebar( ‘between-posts-area’ );
echo ‘
';
 }

$loop_counter = 0;

}

}

 

 

Cài đặt Widgets

Sau đó, vào khu vực Appearance> Widgets , bạn sẽ thấy mục “Between Posts Area” mới. Kéo và thả bất thứ nào vào phần này để hiển thị nó sau 2, 3, 4 bài viết trên trang chủ.

sKTznT9

XPzTKno

KEAZTff

Thêm CSS tiện ích

Bạn có thể tùy chỉnh vùng tiện ích này bằng cách thêm các lớp CSS cụ thể (.Between-posts-area) vào tệp style.css của bạn.

Thêm mã sau vào style.css (đây là một mã mẫu và có thể được sửa đổi theo yêu cầu cụ thể của bạn).

.between-posts-area .wrap {
 background:#ddd;
 color:#444;
 margin-bottom:20px;
 padding:20px;
 text-align:center;
 clear:both;
 }

Thông tin cài đặt

Bạn cũng có thể tùy chỉnh “sau số bài viết” hộp tiện ích này sẽ xuất hiện, chỉ cần thay đổi số “3” trong mã. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị của bộ đếm vòng (hiện tại là 0 trong mã).
Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị tiện ích mới này sau 3 bài đăng chỉ một lần. Xét rằng bạn có 10 bài đăng hiển thị trên trang chủ, sau đó thiết lập giá trị bộ đếm vòng lặp là 10.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds