Hướng dẫn thêm Bookmark cho người dùng genesis framework

Plugin Favorites cung cấp cho chúng ta cách để lưu các mục yêu thích, dấu trang, hoặc các loại dữ liệu tương tự khác bằng văn bản & nút bấm tùy chỉnh.

Trong bài này chúng ta sẽ thêm một nút trên thông tin đăng bài của tiêu đề entry vào kho lưu trữ và các trang đăng bài duy nhất để bài viết yêu thích cùng với số lượng yêu thích hiển thị cho các thành viên đã đăng nhập.

 

QtOSMOM

Khách truy cập không đăng nhập sẽ được đặt để chỉ xem số lượng yêu thích.

Đối với các thành viên, chúng ta có thể tạo một Trang hiển thị danh sách các bài đăng mà họ đã thêm vào làm mục yêu thích và một nút để xóa mục yêu thích.

Note: Bài viết này được viết trên magazine pro và chắc chắn nó hoạt động trên bất kì genesis theme nào.

Hướng dẫn thêm Bookmark cho người dùng genesis framework

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin Favorites.

5cfkS8h

Trong ví dụ này vì chúng ta muốn kích hoạt tính năng Favorites cho người dùng đã đăng nhập, hãy vào Settings > FavoritesuntickEnable Favorites“.

14TPe6m

Trong tab Hiển thị, cho phép các loại bài đăng mà Danh mục yêu thích phải được bật và đánh dấu ‘Favorite Count‘.

2GATF30

Bước 2: Thêm thuộc tính sau vào file function.php trong mục child theme.

// Customize entry meta in the entry header to show Favorite button for logged in users and Favorites count for non logged in users
 add_filter( 'genesis_post_info', 'sk_post_info_filter' );
 function sk_post_info_filter( $post_info ) {

if ( is_user_logged_in() ) {
 $post_info = '[post_date] by [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit] [favorite_button]';
 } else {
 $post_info = '[post_date] by [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit] Favorited: [favorite_count] times';
 }

return $post_info;
 }

Bước 3: Thêm đoạn mã CSS sau vào file style.css

.entry-meta .simplefavorite-button {
 float: right;
 padding: 0;
 background-color: transparent;
 color: #333;
 text-transform: none;
 }

.favorite-count {
 float: right;
 }

Bước 4: Tạo một trang mới có tên Favorites và dán mã sau.

[user_favorites include_links="true" post_types="post" include_buttons="false"]

[clear_favorites_button]

Lưu ý: Trang này sẽ xuất hiện khi khách truy cập thấy những Favorites đã lưu, bạn cũng có thể cài đặt giao diện của nó trong WP admin.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds