Hướng dẫn thêm bài viết liên quan trong genesis

Khi bạn có một khách truy cập mới vào blog của bạn, họ thường rời dời đi ngay sau khi đọc xong nội dung bài viết mà không khám phá nhiều, bạn sẽ mất những khách tiềm năng của mình, không những thế nếu khách truy cập dời đi quá nhanh, thì cũng là một điểm không tốt đối với SEO, google không đánh giá cao những blog như vậy. Đó là lí do tại sao bạn nên phát triển thật nhiều nội dung tốt để tăng thêm giá trị cho cộng đồng.

Vậy bạn nên làm gì để cải thiện điều này, và một trong những cách tốt nhất bạn có thể làm là buộc họ phải dành nhiều thời gian hơn trên trang web của bạn đó là cung cấp cho họ các bài viết liên quan ngay bên dưới các bài đăng blog chính.

Vậy bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm như thế nào để thêm bài viết trong cùng chuyên mục vào cuối mỗi bài viết trong genesis theme.

Mặc dù rất nhiều plugin hỗ trợ bài viết liên quan, nhưng bạn có thể làm điều này bằng cách thêm một số mã php vào functions.php.

Về cơ bản thì bạn sẽ có ba bước để làm việc này.

Bước 1: Thêm những tính năng bài viết liên quan vào child theme của bạn

Bằng cách copy toạn bộ mã bên dưới và dán vào functions.php trong thư mục child theme của bạn. Nội dung mã

# Bài viết liên quan genesis
function related_posts_categories() { 
if ( is_single ( ) ) {
global $post; $count = 0; $postIDs = array( $post->ID ); $related = ''; $cats = wp_get_post_categories( $post->ID ); 
$catIDs = array( );{
foreach ( $cats as $cat ) {
$catIDs[] = $cat;
}

$args = array( 'category__in' => $catIDs, 'post__not_in' => $postIDs, 'showposts' => 5, 'ignore_sticky_posts' => 1, 'orderby' => 'rand', 'tax_query' => array(
array( 'taxonomy' => 'post_format', 'field' => 'slug', 'terms' => array( 'post-format-link', 'post-format-status', 'post-format-aside', 'post-format-quote' ), 'operator' => 'NOT IN') )
);

$cat_query = new WP_Query( $args );
if ( $cat_query->have_posts() ) {
while ( $cat_query->have_posts() ) { $cat_query->the_post(); $related .= '<li><a href="' . get_permalink() . '" rel="bookmark" title="Permanent Link to' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</a></li>';
}
}
}

if ( $related ) { printf( '<div class="related-posts"><h3>Related Posts</h3><ul>%s</ul></div>', $related ); }
wp_reset_query(); } 
}

#End bài viết liên quan

Bước 2: Chúng ta sẽ cho nó hiển thị vào cuối mỗi bài viết

Bằng cách kích hoạt nó sau genesis_after_entry_content copy toàn bộ và dán vào file như trên.

#Kích hoạt bài viết liên quan trong blog
 add_action( 'genesis_after_entry_content', 'related_posts_categories' );

Bước 3: Tùy chỉnh lại CSS cho phù hợp với chủ đề của bạn

Copy và dán toàn bộ vào styles.css trong child theme

.related-posts {
 margin-bottom: 15px;
 padding: 2px;
}
.related-posts li {
 list-style-position: inside;
 margin-bottom: 2px;
 list-style-type: square;
}

Kết quả:

elBPuBW

Và đó là những gì bạn cần làm để thêm nội dung liên quan vào mỗi bài viết trong genesis theme.

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bên dưới form bình luận!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds