Hướng dẫn hiển thị author box trên tất cả các trang lưu trữ genesis framework.

Có người hỏi tôi rằng làm thế nào để hiển thị author box trên tất cả các trang của genesis framework ?

Tôi nhận thấy rằng khi nhấp chuột vào tên Tác giả trên một bài đăng sẽ đưa bạn đến Lưu trữ Tác giả, nếu có nhiều trang – Author box không hiện ở trang 2, 3, vv. Có cách nào để Box tác giả hiển thị trên tất cả các trang tiếp theo?

genesis_do_author_box_archive() Trong genesis/lib/structure/archive.php được thiết lập để hiển thị box tác giả (khi được kích hoạt) chỉ trên trang đầu tiên của lưu trữ tác giả nhưng không nằm trên các trang được phân trang sau đó (ví dụ: http://example.com/author/admin/trang2/).

>>xem thêm tổng hợp code tùy chỉnh author box genesis framework – Vũ Minh Chiến

Ví dụ đối với 1 trang trong box tác giả.

Trang 2:

Vậy muốn hiển thị author box lên tất cả các trang 2,3,4,5,6…vv thì chúng ta phải làm như thế nào?

Hướng dẫn hiển thị author box trên tất cả các trang lưu trữ genesis framework.

Chúng ta có thể viết lại chức năng để loại bỏ điều kiện đó như sau:

// Hiển thị author box trên tất cả các trang lưu trữ của genesis framework.
 remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_author_box_archive', 15 );
 add_action( 'genesis_before_loop', 'sk_do_author_box_archive', 15 );
 /**
 * Add author box to the top of author archive.
 *
 * If the headline and description are set to display the author box appears underneath them.
 *
 * @since 1.4.0
 *
 * @uses genesis_author_box() Echo the author box and its contents.
 *
 * @see genesis_do_author_title_and_description Author title and description.
 *
 * @return Return early if not author archive.
 */
 function sk_do_author_box_archive() {

if ( ! is_author() )
 return;

if ( get_the_author_meta( 'genesis_author_box_archive', get_query_var( 'author' ) ) )
 genesis_author_box( 'archive' );

}

 

 

Thêm ở dưới cùng file functions.php trong thư mục child theme để hiển thị hộp tác giả trên các trang lưu trữ.

Như vậy là xong bây giờ bạn kiểm tra lại box author đã hiển thị lên tất cả các trang rồi…

Đây là một cách khá đơn giản để tùy biến author box… các bạn có ý kiến gì thì để lại comment bên dưới nhé!

thank you!

Vũ Đức Mạnh

itidea.org

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  0%

  50%

  100%

  X