Hướng dẫn thêm cột URL vào Media Library WordPress

Việc vào wordpress media library lục từng file ảnh, video, hay tài liệu để lấy link dán vào bài viết là cực kỳ mất thời gian, bạn sẽ phải mất công vào từng ảnh hay file để lấy copy được link của nó.

Một ví dụ đơn giản phức tạp phía dưới.

2trPcuK

hNRFF7D

Vậy nên nếu bạn nào thường hay dùng Media Library để quản lý các file trong wordpress thì việc thao tác với nó là cực kỳ là khó khăn & mất thời gian.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm cột quản lý URL trong admin WordPress Media Library.
Việc bạn sao chép lấy link trở lên cực kỳ đơn giản chỉ bằng một cú click nhẹ nhàng.

Hướng dẫn thêm cột URL vào Media Library WordPress

SaJ96by
Y1iReXU

Bạn thấy không tôi chỉ cần 1 cú click thật nhẹ nhàng là đã có thể lấy được link bức ảnh kia.

http://manh.dev/wp-content/uploads/2017/07/23.jpg

Cách thức thực hiện.

Cách 1: Thêm mã vào functions.php.

Thêm đoạn mã sau vào cuối file functions.php trong thư mục child theme của bạn.

 

add_filter( 'manage_media_columns', 'sk_media_columns_url' );
/**
 * Filter the Media list table columns to add a URL column.
 *
 * @param array $posts_columns Existing array of columns displayed in the Media list table.
 * @return array Amended array of columns to be displayed in the Media list table.
 */
function sk_media_columns_url( $posts_columns ) {
 $posts_columns['media_url'] = 'URL';
 return $posts_columns;
}

add_action( 'manage_media_custom_column', 'sk_media_custom_column_url' );
/**
 * Display URL custom column in the Media list table.
 *
 * @param string $column_name Name of the custom column.
 */
function sk_media_custom_column_url( $column_name ) {
 if ( 'media_url' !== $column_name ) {
 return;
 }

echo '<input type="text" width="100%" onclick="jQuery(this).select();" value="' . wp_get_attachment_url() . '" />';
}

add_action( 'admin_print_styles-upload.php', 'sk_url_column_css' );
/**
 * Add custom CSS on Media Library page in WP admin
 */
function sk_url_column_css() {
 echo '<style>
 @media only screen and (min-width: 1400px) {
 .fixed .column-media_url {
 width: 15%;
 }
 }
 </style>';
}

 

 

Lưu lại và ngồi thưởng thức thành quả của mình đáng được nhận.!

Nếu bạn không muốn động tay đến code thì có thể tải plugin này nhé!

Cách 2: Cài đặt và kích hoạt  URL-Admin-Column-master.

Plugin này sẽ giúp bạn thêm một cột URL trong Thư viện Phương tiện để dễ dàng sao chép các URL của tệp đính kèm phương tiện truyền thông mà không phải nhấp vào từng mục.

Nhấp vào bên trong trường URL sẽ tự động chọn tất cả các văn bản bên trong đã sẵn sàng để được sao chép.

Cài đặt

 1. Nhấp vào Download ZIP nút ở bên phải để tải plugin.
 2. Upload url-admin-column.zip
 3. Kích hoạt plugin thông qua Plugins trình đơn trong WordPress
  .

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  Demo Title

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds