Bài 9 – Hướng dẫn sử dụng tính năng Revision của WordPress

Revision (nhật ký soạn thảo) là một tính năng quản lý quan trọng trong soạn thảo bài đăng WordPress cho phép sao lưu tự động khi thay đổi và sao lưu dữ liệu khi lưu bản nháp của bài viết.

Chẳng hạn như khi bạn đăng bài mới trong WordPress khi mỗi lần lưu nháp lại, có thể bạn sẽ có thể không may làm hỏng nội dung đã viết mà không thể sử dụng chức năng Undo của clipboard quay lại bước trước để khôi phục. Để giải quyêt vấn đề này WordPress đã có một tính năng thú vị giúp bạn lưu lại lịch sử các lần lưu nháp của của bài đăng, đó là Revision.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Revision của WordPress

Muốn sử dụng chức năng này, bạn hãy thử lưu nháp bài viết của mình một lần và bạn nhìn khung bên phải của khung Publish sẽ thấy phần giao diện Revision như thế này:

revision wordpress

Truy cập Revisions chọn Browse ta được giao diện như sau:

revision wordpress 2

Nếu bạn muốn khôi phục lại bản nháp hãy kéo nút màu xanh để xem các phiên bản nháp muốn phục hồi. Để phục hồi bản thảo nào bạn hãy ấn vào nút khôi phục ( Restore This Revision ). Như vậy việc khôi phục của bạn đã hoàn tất.

Tính năng revision này rất hữu ích khi mà bạn tiến hành sửa bài viết và muốn khôi phục lại các nội dung cũ trước đó nhiều lần. Nhưng hy vọng với những chia sẻ tính năng này sẽ giúp bạn nhiều hơn trong việc soạn thảo đăng bài viết.

Bài viết tiếp theo: Bài 10 – Các thiết lập trong khu vực publish của post

Quay lại bài trước: Bài 8 – Tìm hiểu các tính năng trong Post bài WordPress

 

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds