Hướng dẫn lấy API Key YouTube

Với những quy định mới và phiên bản API 3 của YouTube đang yêu cầu tất cả những người dùng muốn xem video từ nguồn bên ngoài  YouTubes phải đăng ký và tạo một dự án để truy cập API. Các tin tốt là quá trình này là khá đơn giản.

Hướng dẫn lấy API Key YouTube nhanh như điện

tao-du-an-google

 • Điền vào tên dự án của bạn.

lay-api-youtube

 • Sau đó bấm vào tùy chọn liên kết gọi là “Dữ liệu API của YouTube.” Đó là dưới API của YouTube.Bạn có thể nhìn thấy nó trong các bức ảnh dưới đây, góc dưới bên phải.

lay-youtube-api

 • Bây giờ hãy nhấp vào nút “ENABLE”.

cach-lay-api-youtube

 • Tiếp theo, bấm vào nút màu xanh ‘Credentials’  bên phải.

lay-api-google-youtube

 • Bạn chỉnh như ảnh dưới. Sau đó chọn Public data. Bây giờ hãy nhấp vào nút màu xanh “What credentials do I need?.”

What credentials do I need.”

 • Chờ đợi cho Google để tạo dự án mới của bạn và bạn sẽ thấy màn hình bên dưới, nơi bạn có thể sao chép API Key của bạn.

lay-youtube-api-2

Dán API Key trong trang menu Options YouTube của bạn vào ứng dụng cần cài. Vậy là xong!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds