Tổng hợp phím tắt cho Adobe Premiere

Adobe Premiere hiện là phần mềm chuyên dụng giúp chỉnh sửa video chuyên nghiệp, với phần mềm này người dùng có thể sao chép, hiệu chỉnh và chia sẻ video trên net, trên radio, trên đĩa hoặc trên những thiết bị riêng biệt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ bộ phím tắt của Adobe Premiere giúp bạn dễ dàng sử dụng phần mềm này hơn.

Danh sách phím tắt cho Adobe Premiere

Ðiều khiển Timeline

Lệnh Hệ điều hành Windows Hệ điều hành IOS
Play theo chiều ngược lại J J
Dừng VIDEO K K
Play VIDEO ( Bấm nhiều lần để TUA VIDEO) I I
Tiến thêm 1 frame ←→ ←→
play/stop space space
render enter enter
mark in point i i
mark out point o o
zoom in/zoom out +/- +/-
Xóa 1 source trên timeline delete delete

Công cụ cơ bản

Selection Tool v v
Track Select Forward Tool A A
Track Select Backrward Tool Shift + A Shift + A
Ripple Edit Tool B B
Roll Edit Tool N N
Razor Tool C C
Slip Tool Y Y
Slide Tool U U
Pen Tool P P
Hand Tool H H

Copy & Paste

copy Ctrl C Cmd C
cut Ctrl X Cmd X
paste Ctrl V Cmd V
Duplicate Ctrl + Shift + / Cmd + Shift + /
Undo Ctrl Z Cmd Z
Redo Ctrl + Shift + Z Cmd + Shift + Z
Chọn tất cả Ctrl + A Cmd + A

Tạo file mới

Tạo khu bếp Ctrl + Alt + N Cmd + Alt + N
Tạo nồi mới Ctrl + N Cmd + N
New Bin Ctrl + / Cmd + /
Import Ctrl + I Cmd + I
Export Ctrl + M Cmd + M
Save As Ctrl + Shift + S Cmd + Shift + S
Close Project Ctrl + W Cmd + W
Speed/Duration Ctrl + R Cmd + R
New Title Ctrl + T Cmd + T

Bài viết đọc nhiều nhất

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  0%

  50%

  100%

  X