Danh sách phím tắt Adobe After Effects

Adobe After Effects hiện là phần mềm chuyên dụng giúp tạo hiệu ứng cho video chuyên nghiệp, với phần mềm này người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa các hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng phim, tạo các đoạn quảng cáo 2D,3D dễ dàng.

Danh sách phím tắt Adobe After Effects

Tạo file mới

Lệnh Hệ điều hành Windows Hệ điều hành IOS
Tạo khu bếp Ctrl + Alt + N Cmd + Alt + N
Tạo mới Compostion Ctrl + N Cmd + N
Tạo thư mục Ctrl + Alt + Shift + N Cmd + /
Import Ctrl + I Cmd + I
Save As Ctrl + Shift + S Cmd + Shift + S
Close Project Ctrl + W Cmd + W
Render Ctrl + M Cmd + M
Render Media Encoder Ctrl + Alt + M Ctrl + Cmd + M
Exit Ctrl + Q Cmd + Q

Công cụ cơ bản

Selection Tool V V
Công cụ Xoay hình W W
Công cụ đổi tâm xoay hình Y Y
Zoom Tool Z Z
Vẽ hình cơ bản ( Mask ) Q Q
Điều khiển Camera C C
Hand Tool H H
Pen Tool: Vẽ mặt nạ bằng Pen G G

Ðiểu khiển layer

Mở tâm xoay A A
Position P P
Scale S S
Rocation R R
Opacity T T
Mở các thuộc tính đã keyframe U U
Trim comp to Work Area Ctrl + Shift + X Cmd + Shift + X
Đổi vị trí layer Ctrl [ ] Cmd [ ]
Duplicate Layer Ctrl + D Cmd + D
Show Grird Ctrl + ‘ Cmd + ‘
Show Guides Ctrl + ; Cmd + ;
Add Maker Numpad * Numpad *

Ðiểu khiển Timeline

Về đầu Timeline Home Home
Về cuối Timeline End End
Di chuyển 10 Frame Ctrl + Shift + ←→ / Cmd + Shift + ←→
Chèn Source vào Timeline Ctrl + / Ctrl + /
Khóa Layer Ctrl + L Cmd + L
Đặt điểm đầu, cuối vùng làm việc B/N B/N
Về đầu cuối 1 layer I/O I/O
Chuyển đến Keyframe trước/sau J/K J/K
Zoom in Ctrl + Ctrl +
Zoom out Ctrl – Ctrl –
Ẩn layer trái/phải con trỏ Alt [ ] Alt [ ]
Tiến thêm 1 Frame PageUp PageUp
Lùi thêm 1 Frame PageDn PageDn
Tạo Composition trên các layer đang chọn Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C

Bài viết đọc nhiều nhất

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  Demo Title

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds