Thiết lập ngày và giờ trên wordpress

Hiện tại, WordPress đã xây dựng được chức năng xử lý ngày tháng & thời gian. Ví dụ như: the_date, the_timethe_modified_time.

Chức năng the_time & the_modified_time

Trong WordPress, chức năng the_time có tác dụng quay về ngày đăng bài hoặc trang được xuất bản. Để chức năng này hoạt động hiệu quả bạn phải sử dụng nó trong The Loop

Chức năng này chỉ dùng một tham số, định dạng của ngày.

Chức năng the _modified_ time hoạt động tương tự giống the_ time, tuy nhiên nó sẽ đưa bạn quay trở lại thời điểm mà bài đăng của bạn được sửa đổi lần cuối.

ngày và giờ trên wordpress

Cả hai chức năng này đều có vai trò quan trọng trên các trang nội dung lớn. Mặc dù, các trang web nói chung đang dần chuyển sang hình thức gồm siêu dữ liệu Schema. Org trong thông tin trang,nhưng các trang tin tức và nội dung lớn xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm của Google thường hay bị đóng dấu thời gian. Việc thêm ngày và thời gian vào các trang web phụ thuộc rất nhiều vào mục đích mà trang web của bạn phục vụ. Vì vậy, mà trên WordPress đã có một vài mẫu có khả năng tự thêm thời gian vào web rất tiện dụng.

Định dạng giá trị thời gian trong WordPress

WordPress dùng PHP là mẫu cho việc này. Chức năng ngày và giờ trên WordPress ứng dụng những biến số tương tự cho thời gian như PHP:

Kí tự Mô tả Ví dụ
Y Năm viết bằng 4 kí tự Ex: 2012, 2015
y Năm viết theo 2 kí tự Ex: 01, 16
F Tháng đầy đủ bằng chữ January—December
m Tháng bằng số, bắt đầu bằng 0 01—12
n Tháng bằng số, không dùng 0 1—12
M Tên tháng, 3 kí tự đầu Jan—Dec
l Tên đầy đủ của ngày ( “L”: viết thường) Sunday—Saturday
D Tên ngày, 3 kí tự đầu Mon—Sun
d Số ngày, bắt đầu bằng 0 01—31
j Số ngày, không dùng 0 1—31
S Thứ tự ngày trong tuần bằng tiếng st, nd, rd, th (1st, 2nd, 3rd, 4th, etc.)
z Ngày trong năm, bắt đầu bằng 0 0 through 365
H 24 giờ, bắt đầu bằng 0 00 — 23
G 24 giờ, không bắt đầu 0 0 — 23
h 12 tiếng, bắt đầu bằng 0 01 — 12
g 12 tiếng, không dùng 0 1 — 12
i Phút, bắt đầu bằng 0 00 — 59
s Giây, bắt đầu bằng 0 00 — 59
a Thời điểm trong ngày, viết thường am, pm
A Thời điểm trong ngày viết hoa AM, PM
T Viết tắt của vùng thời gian EST, PST, MDT, etc.
e Vùng xác định thời gian UTC, GMT, etc.

Như vậy dựa vào bảng này, ta thấy chức năng này:

<?php the_time('F jS, Y'); ?>

sẽ ghi lại toàn bộ ngày, tháng, năm.

Chức năng the_date()

Giống như chức năng the_time, the_date sẽ đưa bài viết của bạn về ngày mà bài viết đó được viết. Chức năng này cũng chỉ được sử dụng trong The Loop

Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa 2 chức năng này đó là the_date cần dùng thông số nhiều hơn the_time. Dưới đây là các tham số giúp the_date hoạt động:

<?php the_date( $format, $before, $after, $echo ); ?>

Nào bây giờ mình sẽ phân tích từng thông số trên!

$format

Thông số này giúp bạn định dạng ngày/ giờ. Nếu định dạng thời gian không được xác định, thì các tùy chọn của bạn sẽ được WordPress tự mặc định cài đặt thời gian

Bạn có thể sử dụng the_date để quay về ngày đăng bài. Đây chính là ứng dụng mặc định cho chức năng này.

<?php the_date('F jS, Y'); ?>

$before, $after

Các thông số $before, $after sẽ được xuất trước và sau định dạng ngày/giờ. Sau đây là  mình sẽ chỉ cách  để các bạn có thể đưa ra ngày tháng bằng những thông số trên.

<?php the_date('F jS Y', '<p>Posted on ', '</p>'); ?>

$echo

Tiếp đến là thông số $echo. Thông số này là một biến Boolean – và phải được đặt thành TRUE hoặc FALSE. Chức năng này mặc định là TRUE khi nó in ngày trong màn hình. FALSE khi trả về ngày được dùng trong PHP.

Dưới đây là một ví dụ về việc lưu trữ ngày trong một biến PHP, sau đó các giá trị sẽ được echo đến màn hình. Tuy nhiên, có nhiều cách phức tạp hơn có thể được dùng trong trường hợp này

<?php $my_date = the_date('', '<p>Posted on ', '</p>', FALSE); echo $my_date; ?>

Sử dụng get_the_date

Một chức năng khác có nhiều lợi thế hơn so với the_ date đó là get_the_date. Với những lợi thế nhất định của mình, get_the_date là một lựa chọn khá ổn trên các trang lưu trữ dữ liệu

Thực sự, các hiển thị mặc định của the_date chỉ là hiển thị ngày xuất bản cho bài đăng đầu tiên trong mỗi ngày. Điều này có thể đúng với các trường hợp như cung cấp dữ liệu bản tin RSS. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta nên dùng get_the_date để thay thế.

<span class="entry-date"><?php echo get_the_date(); ?></span>

Không giống như the_date, chức năng get_the_date luôn giúp bạn hiển thị thời gian hiện tại mà bạn đã đăng bài.

Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về những chức năng thời gian trong WordPress. Đồng thời, có thể kiểm soát được những bài đăng trên trang của mình!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds