Thêm widget After Post dưới mỗi bài viết trong genesis

Không gian trong bài viết là một nơi tuyệt vời để bạn chèn bất cứ thứ gì như quảng cáo, tạo form lấy email, Ở khu vực này khi người dùng đọc xong nội dung sẽ được tìm đến, và bạn có thể chèn bất cứ thứ gì quan trọng ở đây. Nếu bạn đang sử dụng một blog về thủ thuật wordpress, bạn có thể chèn những bài quảng cáo hosting, tên miền… Và hy vọng là sẽ có tỉ lệ nhấp chuột cao hơn.

Thêm widget After Post dưới mỗi bài viết trong genesis

Một chức năng hưu ích cho bất kỳ chủ đề nào, với hướng dẫn này chúng ta sẽ đăng ký thêm chức năng widget After Post vào khu vực phía sau mỗi bài viết trong theme genesis và tiếp theo đó chúng ta có thể kéo thả các phần tử khác nhau vào cùng một khu vực này đó gọi là After Post.

Bước 1: Đăng ký After Post trong genesis

Để đăng ký After Post mới bạn chỉ cần sao chép toàn bộ code và dán nó vào functions.php trong thư mục child theme của bạn.

/** Add the after post section */
 genesis_register_sidebar( array(
 'id' => 'afterpost',
 'name' => __( 'After Post Widget', 'child theme' ),
 'description' => __( 'This is the after post section.', 'child theme' ),
 ) );

Bước 2: Thêm Genesis Hook để hiển thị widget sau mỗi Post

Tương tự như trên sao chép toàn bộ dán vào functions.php

/** Add Hook to show widgets after Post Section. */
 add_action( 'genesis_entry_footer', 'custom_add_after_post_box', 15 );
 function custom_add_after_post_box() {
 if ( is_singular( 'post' ) )
 genesis_widget_area( 'afterpost', array(
 'before' => '

',
 ) );
 }

Như vậy là cúng ta đã đăng ký After Post và cài đặt nó hiển thị ở bên dưới mỗi bài viết, giờ đây hãy truy cập vào giao diện > widgets > After Post và kéo các tiện ích cần hiển thị vào khu vực After Post của bạn. Dưới đây là ví dụ cụ thể.
1 2 1
Lưu ý: Để After Post hiển thị trong phần widgets bạn phải click vào một bài viết bất kỳ bởi vì nó chỉ hỗ trợ hiển thị bên trong từng bài viết mà thôi.

Tiếp theo kéo tiện ích vào After Post
2 1 2
lưu lại: Giờ đây hãy quay lại trang chủ của bạn và xem kết quả nào!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds