Thêm shortcode Entry Meta vào tiêu đề bài viết genesis

Bạn đã bao giờ sử dụng theme showcase Pro của genesis? Mặc định trên mỗi bài viết của chủ đề này chỉ xuất hiện đoạn tiêu đề nằm bên trong hình ảnh nổi bật, vì vậy nếu bạn muốn thêm một số thành phần khác để hiển thị được nhiều thông tin hơn cho bài viết của mình thi sao? Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn các làm thế nào để thêm thuộc tính Entry Meta bằng các mã Shortcodes vào sau tiêu đề của thẻ h1 trong tất cả bài viết của theme showcase pro.

Tuy nhiên nếu bạn đã sử dụng một theme tương tự bạn chỉ cần chỉnh sửa một chút code bên dưới cho đúng với chủ đề của bạn là được, và đây là demo hình ảnh chụp màn hình sau khi chúng ta thao tác xong.

kL5YhEC
Thêm shortcode Entry Meta vào tiêu đề bài viết genesis

Hướng dẫn Thêm shortcode Entry Meta vào tiêu đề bài viết genesis

Dưới đây là mã được sửa đổi trong tập tin single.php trong chủ đề Showcase Pro.

remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_post_info', 8 );

// Add page header
add_action( 'genesis_after_header', 'showcase_single_page_header', 8 );
function showcase_single_page_header() {
 $output = false;

$image = get_post_thumbnail_id();

if( $image ) {

$image = wp_get_attachment_image_src( $image, 'showcase_hero' );
 $background_image_class = 'with-background-image';
 $title = the_title( '<h1>', '</h1>', false );
 
 $output .= '<div class="page-header bg-primary with-background-image" style="background-image: url(' . $image[0] . ');"><div class="wrap">';
 $meta = '<div>' . do_shortcode( '[post_date] by [post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit]' ) . '</div>';
 $output .= '<div class="header-content">' . $title . $meta . '</div>';
 
 $output .= '</div></div>';
 
 
}
 if ( $output )
 echo $output;
}

Trong đoạn mã này chúng ta sẽ thêm các thuộc tính shortcode như [post_ date] [post_ author_posts_ link] [post_ comments] [post_ edit]… Bạn chỉ cần chỉnh sửa cho phù hợp với chủ đề của mình.

Bạn cũng có thể xóa tiêu đề và đánh dấu mục nhập khỏi khu vực nội dung sử dụng mã này:

remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_entry_header_markup_open', 5 );
 remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_entry_header_markup_close', 15 );
 remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

Cuối cùng là lưu lại tất cả cài đặt của mình, giờ đây hãy quay lại trang chủ và xem kết quả nào.

Chúc bạn thành công, nếu có thắc mắc nào hãy để lại comments bên dưới.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds