Hướng dẫn thêm tiêu đề và đoạn trích vào page trong genesis theme

Bạn có thể hiển thị trích đoạn trang / bài đăng dưới dạng tiêu đề phụ trong Genesis? Hiển thị trích đoạn dưới tiêu đề bài viết hoặc trang là một cách hay để thu hút khán giả không chú ý đến việc đọc toàn bộ nội dung. Tất cả những gì bạn cần làm là viết một đoạn trích hấp dẫn và cho nó hiển thị nằm ngay dưới tiêu đề trang / bài viết trong Theme Genesis.

Trong bài này, tôi sẽ chia sẻ hai phương pháp để làm điều này.

Trong phương pháp đầu tiên, tôi sẽ chia sẻ thủ thuật Genesis về cách hiển thị trích đoạn của bạn dưới tiêu đề trang / bài viết. Điều này sẽ hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp. Trong phương pháp thứ hai, tôi sẽ chỉ cho bạn cách di chuyển tiêu đề trang và hiển thị nó bên dưới tiêu đề trang web Genesis có chiều rộng đầy đủ, trong khi hiển thị đoạn trích trang ngay bên dưới tiêu đề.

Xem những bài hướng dẫn khác của tôi tại genesis framework

Dưới đây demo (bạn có thể sử dụng css của riêng bạn).
Trước:
pGZrhz9
Sau:
N2vWwqM

Cách thứ nhất để hiển thị tiêu đề và đoạn trích trong genesis theme.

Trước khi bắt đầu, chúng ta phải thêm tính năng hỗ trợ đoạn trích dẫn cho các trang trong Genesis, bởi vị nó mặc định là bị ẩn trong các trang. Vì vậy, dòng mã sau đây sẽ giúp nó hiển thị.

Thêm đoạn mã sau vào cuối files functions.php

//* Add Excerpt support to Pages in Genesis
 add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );

Đoạn mã hiển thị đoạn trích dưới tiêu đề.

//* Display Excerpt as Post Subtitle in Genesis
add_action( 'genesis_entry_header', 'wpsites_excerpt', 10 ); 
function wpsites_excerpt() {
if ( is_singular( 'post' ) && has_excerpt() ) {
/*if ( is_singular( 'post' && 'page' ) && has_excerpt() ) {*/
 printf( '<p class="excerpts">%s</p>', get_the_excerpt() );
 }
}

Lưu ý: Vui lòng lưu ý rằng tôi đã nhận xét về điều kiện cho phép đoạn trích xuất hiện trên cả trang và bài đăng. Nếu bạn không muốn thêm đoạn trích trong bài viết, hãy đọc tiếp phương án hai.

Cách thứ 2 để hiển thị tiêu đề và đoạn trích trong genesis theme.

Hiển thị tiêu đề và đoạn trích trong trang genesis theme.

Bước 1: Thêm đoạn mã sau vào cuối file functions.php

 

//* Display Page Title and Page Excerpt (as Subtitle) after Header
add_action( 'genesis_header', 'topleague_remove_page_title'); 
function topleague_remove_page_title () {
 if ( is_singular( 'page' ) ) {
 remove_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_post_title' );

add_action( 'genesis_after_header', 'topleague_after_header_content' );
function topleague_after_header_content() {
 echo '<div class="page-description">';
 echo '<h1 itemprop="headline" class="page-title">' . get_the_title() . '</h1>'; // display page title 
 echo '<p>' . get_the_excerpt() . '</p></div>';
}
}
}

 

Nếu bạn muốn hiển thị đoạn trích khác nhau trong các bài đăng và trang, phương pháp này dành cho bạn.

Hãy nhớ rằng: phương pháp này chỉ để hiển thị trích đoạn trong các trang. Vì vậy, nếu bạn cũng muốn hiển thị trích đoạn trong bài đăng, bạn nên sử dụng phương pháp đầu tiên. Nói cách khác, bạn phải sử dụng cả hai phương pháp này.

Như đã giải thích trước đó trong bài đăng này, phương pháp thứ hai loại bỏ tiêu đề trang khỏi vị trí thông thường của nó (Genesis Entry Header) và thêm nó dưới tiêu đề Genesis (Genesis After Header) cùng với trích đoạn trang. Cả tiêu đề trang và phần trích dẫn (hoặc phụ tiêu đề) được gói gọn trong lớp mô tả trang. Vì vậy, bạn sẽ cần phải thêm một số css theo thiết kế giao diện của bạn. Đối với mục đích trình diễn (xem ảnh chụp màn hình ở trên), tôi đã sử dụng css sau:

.page-description {
 padding: 4%;
 background: #ffffff;
 text-align: center;
 }

Đó là tất cả những gì để có thể hiển thị tiêu đề và đoạn trích trong Genesis Framework. Xin vui lòng, cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn để làm việc này cho website của bạn.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds