Gỡ bỏ link liên kết trong comments genesis framework

Mặc định thì wordpressgenesis cho phép chúng hiển thị URL của khách truy cập khi comments trong blog, một cách tuyệt vời cho chúng ta liên kết các trang web lại với nhau, hay còn gọi là đi backlink yếu tố quan trọng trong SEO, và cũng là một cách để liên kết các blogger lại với nhau theo tỉ lệ win > win tôi đi link ở blog bạn và bạn cũng có thể đi link ở blog tôi.

uplevo somepost 1 3

Vậy nếu bạn muốn gỡi bỏ những link liên kết này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn xoá trường URL khỏi biểu mẫu trong bình luận? Điều này ngăn các chương trình tự động đăng liên kết spam trên trang web của bạn. Vậy bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để gỡ bỏ link liên kết trong comments genesis framework.

Chúng ta có thể thực hiện việc này bằng cách xóa bỏ trường nhập url website

Dưới đây là 3 cách bạn có thể tham khảo nhé, ví dụ này được sử dụng cho bất kỳ theme nào của genesis.

Cách xóa trường url khỏi functions.php

Chúng ta sẽ xóa trường URL khỏi WordPress comment form. trong file functions.php Đây là các trường nhập mặc định.

$fields = array(
 
 'author' =>
 '<p class="comment-form-author"><label for="author">' . __( 'Name', 'domainreference' ) . '</label> ' .
 ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
 '<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) .
 '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>',
 
 'email' =>
 '<p class="comment-form-email"><label for="email">' . __( 'Email', 'domainreference' ) . '</label> ' .
 ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
 '<input id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
 '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>',
 
 'url' =>
 '<p class="comment-form-url"><label for="url">' . __( 'Website', 'domainreference' ) . '</label>' .
 '<input id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) .
 '" size="30" /></p>',
);

Chúng ta sẽ xóa hàm ‘url’ => field trong code trên.

Cách thứ hai thêm chức năng xóa url vào functions.php

Cách này mình khuyên dùng hơn bạn chỉ cần thêm đoạn mã bên dưới vào files functions trong chid theme của mình mặc định /contents/themes/magazina-pro/functions.php mặc định theme mình đang dùng bạn chỉ cần tìm và sửa cho đúng với child theme của bạn.

function crunchify_disable_comment_url($fields) { 
 unset($fields['url']);
 return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','crunchify_disable_comment_url');

Cách thứ ba sử dụng plugin disable hide comment url

Cách này khá đơn giản bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt disable hide comment url lên hệ thống sẽ tự động xóa link trên comments trên blog của bạn.

Trên đây là 3 cách khá là đơn giản giúp bạn có thể xóa link comments trong genesis một cách nhanh nhất, vậy bạn còn cách nào hãy chia sẻ với chúng tôi ở khung comments bên dưới nhé!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds