Cách chuyển từ Blogger sang WordPress mà không mất thứ hạng Google

Blogger là một công cụ miễn phí tuyệt vời để bắt đầu với blog. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Blogger cuối cùng đã nhận ra rằng họ muốn kiểm soát hoàn toàn blog của mình. Lời khuyên tốt nhất của mình là nên tổ chức nó trên WordPress.Org (WordPress.Org khác WordPress.Com). Trong bài này, mình sẽ giúp các bạn chuyển từ Blogger sang WordPress mà không bị mất thứ hạng Google.

chuyển từ Blogger sang WordPress

Dưới đây là các bước bạn cần chuẩn bị để chuyển đổi từ Blogger sang WordPress mà không mất thứ hạng của Google;

 • Đăng kí hosting WordPress.
 • Xuất (Export) blog Blogger của bạn bằng các truy cập Setting > Other page.
 • Nhập (Import) Blogger vào WordPress bằng cách truy cập Tools > Import Page trong trang quản trị WordPress.
 • Thiết lập permalinks trên blog WordPress mới của bạn.
 • Thiết lập chuyển hướng cho khách truy cập Blogger sang WordPress.
 • Thiết lập chuyển hướng cho nguồn cấp dữ liệu RSS.

Trước khi bạn bắt đầu chuyển từ Blogger sang WordPress:

Để bắt đầu với WordPress, điều đầu tiên bạn cần là một hosting lưu trữ và tên miền của riêng bạn. Khi bạn đã có hosting và tên miền của riêng mình, bước tiếp theo là cài đặt WordPress trên tài khoản lưu trữ của bạn.  Sau khi đã cài WordPress, đã đến lúc chuyển nội dung của bạn từ Blogger sang WordPress.

Bước 1: Xuất dữ liệu Blogger

Điều đầu tiên bạn cần làm là xuất nội dung Blogger của bạn. Chỉ cần đăng nhập vào Bảng điều khiển (Dashboard) đi tới Setting > Other Page. Trong phần “Import &Backup” bạn chọn “Backup Content”

chuyển từ Blogger sang WordPress

Thao tác này sẽ hiển thị của số popup, bạn cần nhất nút “Save to your computer”.

Nội dung Blogger của bạn sẽ được tải xuống máy tính dưới định dạng .XML.

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, đã đến lúc nhập nó vào trang WordPress của bạn.

Bước 2: Nhập Blogger vào WordPress

Để bắt đầu nhập trang Blogger của bạn vào WordPress, bạn cần truy cập quyền quản trị viên WordPress và vào Tools > Import. Trong trang Import, chọn Blogger, Install. Đây là công cụ nhập Blogger vào WordPress.

chuyển từ Blogger sang WordPress

Trong mục Import Blogger, WordPress sẽ yêu cầu bạn upload file XML. Đó là file mà bạn đã download ở bước 1. Nhấp vào Choose file và upload file XML, sau đó nhấp Upload file and import.

chuyển từ Blogger sang WordPress 5

WordPress sẽ nhập từng bài đăng Blogger của bạn. Khi kết thúc bạn sẽ được yêu cầu chỉ định một tác giả cho các bài viết được nhập, bạn có thể giá bài viết Blogger cho một tác giả hiện có hoặc tài khoản mới.

Xin chúc mừng, bạn đã nhập thành công nội dung Blogger của bạn vào WordPress. Tuy nhiên bạn cần đảm bảo rằng bạn không mất bất kì thứ hạng tìm kiếm vào và khách truy cập từ blog cũ của bạn dễ dàng vào nội dung blog mới trên WordPress của bạn,

Bước 3: Cài đặt Permalink

Permalink là thuật ngữ cho cấu trúc URL của các trang riêng lẻ, WordPress đi kèm với một số tính năng cho phép bạn cấu hình cấu trúc URL SEO thân thiện. Tuy nhiên, do bạn nhập nội dung từ Blogger, bạn sẽ muốn cấu trúc URL của mình càng gần cấu trúc URL của Blogger càng tốt.

Để thiết lập các liên kết permalink, bạn vào Settings > Permalink và chọn “Month and name” làm cấu trúc liên kết của bạn.

chuyển từ Blogger sang WordPress 5

Bước 4: Thiết lập chuyển hướng (Redirection)

Bước quan trọng nhất trong việc chuyển bất kỳ trang web nào là thiết lập chuyển hướng để người dùng đến trang web mới của bạn.

Phần quan trọng của chuyển hướng là bạn muốn người dùng tiếp cận chính xác nội dung trang web mới lúc họ vào trang cũ. Thứ hai, điều này cũng thông báo cho công cụ tìm kiếm rằng trang web của bạn đã được chuyển đến vị trí mới.

Để di chuyển thành công từ Blogger sao WordPress, bạn cần chuyển hướng trên hai cấp độ.

Trước tiên, bạn chuyển hướng người dùng từ Blogger sang WordPress. Tiếp theo, khi người dùng tiếp cận trang WordPress, bạn chuyển hướng họ đến bài đăng chính xác họ cần đọc.

Thiết lập đầu tiên bạn cần vào trang quản trị Blogger và đi đến Settings > Template.

chuyển từ Blogger sang WordPress 7

 

Trong trang Template, bạn cần cuộn xuống dưới cùng của trang và nhấp vào “Revert to Classic Templalte”

chuyển từ Blogger sang WordPress 8

Sau khi chuyển sang mẫu cổ điển. bạn sẽ thấy “Edit Template HTML”. Bạn cần thay thế mọi thứ trong vùng văn bản bằng đoạn code sau. Nhớ thay thế http://example.com bằng tên miền của bạn.

<html>
 <head>
 <title><$BlogPageTitle$></title>

<script>
 <MainOrArchivePage>
 window.location.href="http://example.com/"
 </MainOrArchivePage>
 <Blogger>
 <ItemPage>
 window.location.href="http://example.com/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>"
 </ItemPage>
 </Blogger>
 </script>

<MainPage>
 <link rel="canonical" href="http://example.com/" />
 </MainPage>

<Blogger>
 <ItemPage>
 <link rel="canonical" href="http://example.com/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>" />
 </ItemPage>
 </Blogger>
 </head>
 <body>
 <MainOrArchivePage>
 <h1><a href="http://example.com/"><$BlogTitle$></a></h1>
 </MainOrArchivePage>
 <Blogger>
 <ItemPage>
 <h1><a href="http://example.com/?blogger=<$BlogItemPermalinkURL$>"><$BlogItemTitle$></a></h1>
 <$BlogItemBody$>
 </ItemPage>
 </Blogger>
 </body>
 </html>

Lưu mẫu của bạn và bạn đã thực hiện thành công việc chuyển hướng Blogger của mình.

Tuy nhiên bạn cần thiết lập chuyển hướng trên trang web WordPress để người dùng được chuyển hướng đến các bài đăng thích hợp.

Bạn sao chép và dán code sau vào functions.php của WordPress.

function blogger_query_vars_filter( $vars ) {
$vars[] = "blogger";
return $vars;
}
 
add_filter('query_vars', 'blogger_query_vars_filter');
 
function blogger_template_redirect() {
global $wp_query;
$blogger = $wp_query->query_vars['blogger'];
if ( isset ( $blogger ) ) {
wp_redirect( get_wordpress_url ( $blogger ) , 301 );
exit;
}
}
 
add_action( 'template_redirect', 'blogger_template_redirect' );
 
function get_wordpress_url($blogger) {
if ( preg_match('@^(?:https?://)?([^/]+)(.*)@i', $blogger, $url_parts) ) {
$query = new WP_Query (
array ( "meta_key" => "blogger_permalink", "meta_value" => $url_parts[2] ) );
if ($query->have_posts()) {
$query->the_post();
$url = get_permalink();
}
wp_reset_postdata();
}
return $url ? $url : home_url();
}

Đoạn code trên tạo ra chuyển hướng 301 để đảm bảo cho SEO.

Sau khi dán mã này, bạn đã thiết lập chuyển hướng thành công.

Bây giờ bất cứ ai ghé thăm blog Blogger cũ của bạn sẽ được chuyển hướng đến cùng bài viết trên trang WordPress của bạn.

Bước 5: Chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS

Người đăng kí RSS trên trang của bạn  sẽ không nhận thấy chuyển đổi. Đó là lý do tại sao bạn cần phải chuyển hướng RSS Blogger sang WordPress mới của bạn.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng nhập vào Blogger của mình và nhấp Settings > Other page.

Trong phần Site Feed, chọn Add link bên cạnh Post Feed Redirect URL. Ở đây bạn có thể nhập địa chỉ nguồn cấp dữ liệu trang web mới của mình.

Thông thường là http://your-awesome-site.com/feed/ (đừng quên thay thế your-awesome-site bằng tên miền của bạn).

chuyển từ Blogger sang WordPress 9chuyển từ Blogger sang WordPress 9

Chúc các bạn thành công!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds