Bắt đầu cùng Power BI Desktop (Part 4) – Xây dựng báo cáo và chia sẻ

Sau khi thực hiện các thao tác như bài viết Bắt đầu cùng Power Bi Desktop p3 chúng ta đã có được bộ dữ liệu như mong muốn. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành xây dựng báo cáo với dữ liệu đó và chia sẽ nó bằng Power BI Service.

Xây dựng báo cáo

Thay đổi bổ sung có thể được thực hiện sau khi bảng được tải và bạn có thể tải lại một mô hình để áp dụng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện. Trong chế độ xem Report của Power BI Desktop, bạn có thể bắt đầu tạo báo cáo.

Chế độ xem Report có năm khu vực chính:

 1. Thanh tùy chọn, hiển thị các tác vụ phổ biến liên quan đến báo cáo và trực quan hóa
 2. Nơi xem Report hoặc khung vẽ, nơi trực quan hóa được tạo và sắp xếp
 3. Vùng Pages tab dọc phía dưới, cho phép bạn chọn hoặc thêm trang báo cáo
 4. Cửa sổ Visualizations, nơi bạn có thể thay đổi trực quan hóa, tùy chỉnh màu sắc hoặc trục, áp dụng bộ lọc, kéo trường và hơn thế nữa
 5. Cửa sổ Fields, nơi các thành phần truy vấn và bộ lọc có thể được kéo vào chế độ xem Report hoặc được kéo vào khu vực Filters của ngăn Visualizations
Các khu vực làm việc của Power BI Dektop
Các khu vực làm việc của Power BI Dektop

Cửa sổ VisualizationsFields có thể được thu gọn bằng cách chọn mũi tên nhỏ dọc theo cạnh, cung cấp thêm không gian trong chế độ xem Report để bạn có thể tạo các trực quan hóa thú vị. Khi sửa đổi trực quan hóa, bạn cũng sẽ thấy những mũi tên này hướng lên hoặc xuống, điều đó có nghĩa là bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn phần đó.

Thu gọn cửa sổ Visualizations và Fields
Thu gọn cửa sổ Visualizations và Fields

Để tạo trực quan hóa, chỉ cần kéo một truy vấn từ danh sách Fields vào chế độ xem Report. Trong trường hợp này, hãy kéo trường State từ RetirementStats và xem điều gì sẽ xảy ra.

Trực quan hóa từ trường State
Trực quan hóa từ trường State

Nhìn vào hình trên… Power BI Desktop tự động tạo trực quan hóa dựa trên bản đồ, bởi vì nó nhận ra rằng trường State chứa dữ liệu định vị địa lý.

Lưu ý rằng trong ngăn Visualizations, chúng ta có thể chọn các loại trực quan hóa khác nhau và trong khu vực bên dưới các biểu tượng đó, chúng ta có thể kéo các trường đến các khu vực khác nhau để áp dụng Chú giải hoặc sửa đổi trực quan hóa.

Cửa sổ Visualizations
Cửa sổ Visualizations

Hãy nhanh chóng chuyển tiếp một chút và xem giao diện Report trông như thế nào sau khi một số hình ảnh trực quan được thêm vào, cũng như một vài trang Báo cáo mới.

Trang Báo cáo đầu tiên cung cấp phối cảnh của dữ liệu dựa trên Overall rank (xếp hạng tổng thể).  Khi chúng ta chọn một trong các trực quan hóa, ngăn  Fields Filters hiển thị trường nào được chọn và cấu trúc của trực quan hóa (trường mà được áp dụng cho Shared Axis (Trục chia sẻ), Column Values (cột giá trị) và Line Values (đường giá trị)).

Trang đầu tiên của Báo cáo
Trang đầu tiên của Báo cáo

Có sáu Pages trong báo cáo này, mỗi trang hiển thị các yếu tố nhất định của dữ liệu của chúng ta.

 1. Trang đầu tiên, được hiển thị ở trên, hiển thị tất cả các trạng thái dựa trên Overall rank (Xếp hạng tổng thể).
 2. Trang thứ hai tập trung vào mười tiểu bang hàng đầu dựa trên Overall rank (Xếp hạng tổng thể).
 3. Đối với trang thứ ba, 10 tiểu bang tốt nhất cho chi phí sinh hoạt (và dữ liệu liên quan) được hiển thị.
 4. Thời tiết là trọng tâm của trang thứ tư, được lọc theo 15 tiểu bang nắng nhất.
 5. Trên trang thứ năm, phúc lợi cộng đồng được xếp hạng và hiển thị cho 15 tiểu bang hàng đầu.
 6. Cuối cùng, số liệu thống kê tội phạm được trực quan hóa, hiển thị mười trạng thái tốt nhất.

Dưới đây là hình ảnh trang báo cáo về chi phí sinh hoạt.

Trang báo cáo chi phí sinh hoạt
Trang báo cáo chi phí sinh hoạt

Đó là tất cả các bước thú vị và trực quan hóa cho người mới bắt đầu cùng Power BI Desktop có thể tạo. Và phần tiếp theo đây sẽ giúp bạn chia sẽ báo cáo của mình.

Chia sẻ công việc của bạn

Bây giờ chúng ta có báo cáo Power BI Desktop hoàn chỉnh phù hợp, chúng ta có thể chia sẻ nó với những người khác trên Power BI Service. Có một số cách để chia sẻ công việc của bạn trong Power BI Desktop.  Bạn có thể xuất bản lên Power BI Service, bạn có thể tải lên tệp .pbix trực tiếp từ Power BI Service hoặc bạn có thể lưu tệp .pbix và gửi nó như bất kỳ tệp nào khác.

Trước tiên, hãy xem việc xuất bản Power BI Service trực tiếp từ Power BI Desktop. Trên thanh công cụ Home, chọn Publish.

Chia sẽ Báo cáo
Chia sẽ Báo cáo

Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào Power BI.

Cửa sổ đăng nhập
Cửa sổ đăng nhập

Khi bạn đã đăng nhập và quá trình xuất bản hoàn tất, bạn sẽ thấy hộp thoại sau.

Đăng nhập thành công
Đăng nhập thành công

Khi bạn đăng nhập vào Power BI, bạn sẽ thấy tệp Power BI Desktop mà bạn vừa tải trong phần Dashboards (Bảng điều khiển), Reports (Báo cáo) và Datasets (Bộ dữ liệu) của service.

Một cách khác để chia sẻ công việc của bạn là tải nó từ trong Power BI Service. Liên kết sau đây sẽ hiển thị dịch vụ Power BI trong trình duyệt:

https://app.powerbi.com

Chọn Get Data để bắt đầu quá trình tải báo cáo Power BI Desktop của bạn.

Tải dử liệu trong giao diện Power BI Service
Tải dử liệu trong giao diện Power BI Service

Trang Get Data xuất hiện, từ đó bạn có thể chọn nơi lấy dữ liệu của mình. Trong trường hợp này, chúng ta chọn Nhận từ Files box.

Trang Get Data
Trang Get Data

Giao diện Files xuất hiện. Trong trường hợp này, chúng ta chọn Local File.

Giao diện file
Giao diện file

Khi bạn chọn tệp, Power BI sẽ tải tệp lên.

Tải tệp lên
Tải tệp lên

Khi tệp được tải lên, bạn có thể chọn tệp từ Báo cáo trong ngăn bên trái của Power BI Service.

Báo cáo được hiển thị trong Power BI Service
Báo cáo được hiển thị trong Power BI Service

Power BI Service hiển thị trang đầu tiên của báo cáo. Dọc cuối trang, bạn có thể chọn bất kỳ tab nào để hiển thị trang đó của báo cáo.

Chọn các trang khác của báo cáo
Chọn các trang khác của báo cáo

Bạn có thể thay đổi báo cáo trong Power BI Service bằng cách chọn Edit Report từ đầu khung vẽ báo cáo.

Để lưu báo cáo của bạn, chọn File > Save As từ service. Có tất cả các loại hình ảnh thú vị mà bạn có thể tạo trong Power BI Service từ báo cáo của mình, bạn có thể ghim vào bảng điều khiển.

Lưu báo cáo
Lưu báo cáo

Sau khi lưu, chọn biểu tượng Chia sẻ trên trang chính.

Biểu tượng chia sẽ
Biểu tượng chia sẽ

Từ đây, bạn có thể gửi email đến các đồng nghiệp mà bạn muốn chia sẻ bảng điều khiển.

Giao diện chia sẽ
Giao diện chia sẽ

Trên đây là tất cả các loại kết hợp và trực quan hóa dữ liệu hấp dẫn có thể thực hiện với Power BI Desktop cho những người mới bắt đầu cùng Power BI Desktop và với Power BI Service. Chúc các bạn thành công với báo cáo của mình.

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds